всеки ден изнасилват жените в Индия, понякога с летальными последици. Дълго семейства тежат от срам заварени, членка бил подозрителен с безразличие.

живее, чете ежедневно на изнасилване. Публикувано от най-ужасно достига дори и на Запад, често заедно с неуловим коментар на някакъв министър, или»понякога правилно, понякога погрешно’ бъдете

About